صفحه اصلی / مطالب دسته بندی 'راه های ذخیره سازی صفحات وب'

راه های ذخیره ی صفحات وب

راه های ذخیره ی صفحات وب چيزهايي را که ميخواهيد ذخيره کنيد اگر کسی از شما بپرسد چگونه میتوان نسخهای از یک صفحه وب را ذخيره کرد. چه راهکارهایی به او پيشنهاد میکنيد؟ اگر شخصی بخواهد به جای Bookmark کردن لينک صفحه درسرور ميزبان، محتوای صفحه (متن و تصاویر) را دریک فایل محلی ذخيره کند به چه طریقی میتوانداقدام کند؟ دلایل زیادی وجود دارد که قصد شما را در ذخيره